Třída Myšky

Ve třídě MYŠEK je zapsáno 27 dětí, 15 dívek a 12 chlapců.

Třída MYŠEK je věkově heterogenní. Věkově smíšené třídy lépe simulují běžné sourozenecké uskupení jako v rodině a přinášejí celou řadu pozitiv jak pro mladší, tak pro starší děti. Třída má široké zaměření, vzdělávací nabídka vychází z potřeb dětí. Každodenním úkolem je předškolní příprava. Děti se postupně seznamují s předškolními testy a úkoly. Mezi akce MYŠEK patří plavecký kurz, divadelní představení, exkurze, keramika, eko-programy, vystoupení pro rodiče apod.

Velký důraz klademe na příjemné soužití ve třídě, rozvíjíme přátelské vztahy a učíme se pomáhat jeden druhému.

Snažíme se rozvíjet děti po všech stránkách, což jim ulehčí vstup do základní školy.

Třída Koťata

Ve třídě KOŤAT je zapsáno 28 dětí, 14 dívek a 14 chlapců.

Třída KOŤAT je věkově heterogenní. Věkově smíšené třídy lépe simulují běžné sourozenecké uskupení jako v rodině a přinášejí celou řadu pozitiv jak pro mladší, tak pro starší děti. Třída má široké zaměření, vzdělávací nabídka vychází z potřeb dětí. Každodenním úkolem je předškolní příprava. Děti se postupně seznamují s předškolními testy a úkoly. Mezi akce KOŤAT patří plavecký kurz, divadelní představení, exkurze, keramika, eko-programy, vystoupení pro rodiče apod.

Velký důraz klademe na příjemné soužití ve třídě, rozvíjíme přátelské vztahy a učíme se pomáhat jeden druhému.

Snažíme se rozvíjet děti po všech stránkách, což jim ulehčí vstup do základní školy.

Cílem výchovně vzdělávacího procesu u dětí je osvojení vědomostí a dovedností z různých oblastí a také rozvoj vrozených schopností. Jedním z hlavních přání či odměn pro paní učitelky však bude, když se za nimi děti do mateřské školy budou těšit a na jejich tvářích bude převládat úsměv.