Zaměstnanci školy

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ŠKOLY

Ředitelka školy

  Mgr. Ludmila Jirotková

                                 

 

Učitelky

Třída Koťat:  

 Bc. Gabriela Andrásová                                         Libuše Nová, DiS.                                           Dagmar Walterová

                                                                 

Třída Myšek:

   Bc. Ivana Bubáková                                        Mgr. Ludmila Jirotková                                         

                                                                    

 

 

Pomocný personál:

       Lucie Arnetová                                              Bohumila Belanová                                         Gabriela Trupová 

                                                                 

 

Provozní zaměstnaci

        Mária Fryčová                                                Věra Novotná                                                 Irena Vojtěchová

            uklízečka                                   školnice, vedoucí ŠJ, hospodářka MŠ                                     kuchařka