Informace o nás

Mateřská škola Dobroměřice

Středohor 362, 440 01 Dobroměřice

IČO: 72743239

Tel: 415679141, 606794349

Číslo účtu: 1022958329/0800

Zřizovatelem MŠ Dobroměřice je Obec Dobroměřice se sídlem: Pražská 53, 440 01 Dobroměřice; IČO: 00 83 17 86

Ředitelkou MŠ je Mgr. Ludmila Jirotková.

 

Provozní doba školy je od 6.00 do 16.30 hodin

 

Mateřská škola Dobroměřice byla otevřena 8. ledna 1979. Od 1. 1. 2003 byla mateřská škola Dobroměřice zřízena jako příspěvková organizace.

Jedná se o jednopodlažní budovu se sedlovou střechou, která je obklopená rozlehlou zahradou. Zahrada je po částečné rekonstrukci a  děti na ní mohou plně rozvíjet  své  fyzické dovednosti (dostatečné množství průlezek, houpaček, koloběžek, míčů,  skluzavek  apod.) i tvůrčí schopnosti (pískoviště, tabule na kreslení).

Děti jsou rozděleny do dvou věkově heterogenních tříd - Myšky

                                                                              - Koťata

a jsou vzdělávány podle školního vzdělávacího programu Začínáme spolu aneb společnou cestou ke zralé osobnosti.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Projekt: Centra kolegiální podpory v metodice socio-emočního rozvoje předškolních dětí "Dobrý začátek"

Reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000506

Od 1. 7. 2017 se naše mateřská škola nově zapojila do projektu budování Center kolegiální podpory v oblasti socio-emočního rozvoje předškolních dětí založeném na implementaci metodiky „Dobrý začátek" do praxe v mateřských školách.

Cílem projektu je vybudování 12 center kolegiální podpory a vzájemného učení mateřských škol a pedagogů v tématech:

a) Individualizace vzdělávání v MŠ

b) Práce s dvouletými dětmi

c) Začleňování dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do MŠ  založených na dlouhodobě ověřené inkluzivní metodice „Dobrý začátek“.

Regionální centrum kolegiální podpory vytváří prostor pro odborný růst, sdílení zkušeností a diskuzi o uvedených tématech.

Poskytuje zázemí pro rozvoj pedagogů v ověřené metodice pro předškolní vzdělávání „Dobrý začátek", diskusi s odborníky a zkušenými pedagogy a vytváří  dlouhodobou regionální platformu pro rozvoj a hlubší porozumění tématům individualizace, inkluze, práci s nevhodnými návyky v chování, pěstování klimatu sociální pohody ve třídě, podpory dětí s různými potřebami rozvoje a podpory samostatného učení a úspěchu, a jejich aplikaci pedagogy v praxi. Organizuje pravidelná měsíční odborná setkání pedagogů  a umožňuje sdílení dobré praxe  a náslechy ve třídách.

 

Do projektu jsou v prvním roce zapojeny první tři mateřské školy ze třech různých krajů v ČR.

Jedná se o:  MŠ Dobroměřice (Ústecký kraj),

                      MŠ Mozaika Jihlava (kraj Vysočina),

                      MŠ  Měřičkova  Brno (Jihomoravský kraj).

 

 V každém následujícím roce se připojí další tři MŠ. Projekt směřuje k tomu, aby se postupně centrum a jeho experti stali nositeli a lektory metodiky ve svém regionu, do 4 let tedy vznikne  12 center v různých krajích ČR.

 

Termín realizace: 1. 7. 2017 -  30. 6. 2021        

                                           

 

 

 

 

Pravidelné akce:

- návštěvy Vrchlického divadla v Lounech

- společné setkání s rodiči u příležitosti Vánoc, loučení se školním rokem a jiných akcí

- podzimní návštěva lesa

- výlety dle aktuálních nabídek a žádostí dětí i rodičů

- účast na Lounské Mateřince

- vystoupení na různých akcích obce Dobroměřice - např. Vítání občánků

 

 


Kontakt

Mateřská škola Dobroměřice

Mateřská škola Dobroměřice
Středohor 362
440 01 Dobroměřice

www.skolka-dobromerice.webnode.cz


telefon 415679141
606794349