Informace

Mateřská škola Dobroměřice

Středohor 362, 440 01 Dobroměřice

IČO: 72743239

Tel: 415679141, 606794349

Číslo účtu: 1022958329/0800

Zřizovatelem MŠ Dobroměřice je Obec Dobroměřice se sídlem: Pražská 53, 440 01 Dobroměřice; IČO: 00 83 17 86

Ředitelkou MŠ je Mgr. Ludmila Jirotková.

 

Provozní doba školy je od 6.00 do 16.30 hodin

 

Mateřská škola Dobroměřice byla otevřena 8. ledna 1979. Od 1. 1. 2003 byla mateřská škola Dobroměřice zřízena jako příspěvková organizace.

Jedná se o jednopodlažní budovu se sedlovou střechou, která je obklopená rozlehlou zahradou. Zahrada je po částečné rekonstrukci a  děti na ní mohou plně rozvíjet  své  fyzické dovednosti (dostatečné množství průlezek, houpaček, koloběžek, míčů,  skluzavek  apod.) i tvůrčí schopnosti (pískoviště, tabule na kreslení).

Ve školním roce 2018/2019 mateřskou školu navštěvuje 55 dětí.

Děti jsou rozděleny do dvou věkově heterogenních tříd - Myšky

                                                                                        - Koťata

a jsou vzdělávány podle školního vzdělávacího programu Začínáme spolu aneb společnou cestou ke zralé osobnosti.

V mateřské škole využíváme prvky programu "Začít spolu", který podle nás nejlépe odpovídá naší filosofii. Jedná se zeména o centra aktivit, kde mají děti možnost vlastní volby, možnost úkol provést samostatně a nesou odpovědnost za svůj výběr.

Dále se zaměřujeme na socio-emoční rozvoj dětí. Do výchovně-vzdělávacího programu zařazujeme např. témata týkající se emocí. Za stěžejní považujeme komunikaci s dětmi. Vyhýbáme se negativním a pejorativním komentářům, zaměřujeme se na používání popisného jazyka a na pochvalu jako účinný nástroj formování žádoucího chování u dětí.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Pravidelné akce:

- návštěvy Vrchlického divadla v Lounech

- společné setkání s rodiči u příležitosti Vánoc, loučení se školním rokem a jiných akcí

- podzimní návštěva lesa

- výlety dle aktuálních nabídek a žádostí dětí i rodičů

- účast na Lounské Mateřince

- vystoupení na různých akcích obce Dobroměřice - např. Vítání občánků