Zápis do Mateřské školy Dobroměřice

19.03.2018 14:53

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DOBROMĚŘICE

Ředitelka Mateřské školy Dobroměřice stanovila po dohodě se zřizovatelem, v souladu s ust.  § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku na:

 

Čtvrtek 3. 5. 2018 od 8,00 do 15,00 hodin

a

pátek 4. 5. 2018 od 8,00 do 12,00 hodin.

 

S sebou k zápisu přineste:

  • vyplněnou, podepsanou a od lékaře potvrzenou přihlášku (děti, které dovrší do 31. 8. 2018 5 let věku, nemusí mít potvrzení o očkování), kterou si můžete stáhnout na webových stránkách, nebo si ji osobně vyzvednout přímo v mateřské škole,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • rodný list dítěte.

Rodiče budou poučeni o právech odvolání, nahlížení do spisu, budou seznámeni s kritérii přijímání dětí pro školní rok 2018/2019. K

Kritéria pro přijímání a přihlášky k předškolnímu vzdělávání najdete na webových stránkách školy: www.skolka-dobromerice.webnode.cz

—————

Zpět