Seznam přijatých dětí do mateřské školy Dobroměřice k 1. 9. 2018

29.05.2018 08:52

Mateřská škola Dobroměřice přijala děti evidované

pod těmito registračními čísly:

4

Přijímá se od 1. 9. 2018

13

Přijímá se od 1. 9. 2018

8

Přijímá se od 1. 9. 2018

2

Přijímá se od 1. 9. 2018

11

Přijímá se od 1. 9. 2018

12

Přijímá se od 1. 9. 2018

7

Přijímá se od 1. 9. 2018

15

Přijímá se od 1. 9. 2018

10

Přijímá se od 1. 9. 2018

3

Přijímá se od 1. 9. 2018

14

Přijímá se od 1. 9. 2018

9

Přijímá se od 1. 9. 2018

1

Přijímá se od 1. 9. 2018

16

Přijímá se od 1. 9. 2018

6

Přijímá se od 1. 9. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne 29. 5. 2018

 

                                                                                                  Mgr. Ludmila Jirotkova, ředitelka školy

—————

Zpět