Vzdělávací program

 

Motto: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě!

     Učitelky při své práci s dětmi využívají moderní pojetí výchovy a vzdělání. Jde nám o to, aby pro dítě vznikl dostatečný prostor k uplatnění mnohostranných aktivit, aby dítě mělo bohatou příležitost projevovat se, možnost spolurozhodovat, aby bylo schopno zodpovídat samo za sebe a aby bylo plnohodnotným partnerem pro celý kolektiv MŠ.

 

Mateřská škola má výchovně - vzdělávací program zaměřený na zdravý způsob života a podporu socio-emočního rozvoje dětí.

Školní vzdělávací program nese název:

Začínáme spolu aneb společnou cestou ke zralé osobnosti.

Členění vzdělávacího programu na jednotlivé tématické bloky vychází z přirozeného dětského vnímání, chápání okolního světa a také ze zaměření mateřské školy na ekologii a poznávání přírody.

 

Tématické bloky:

1. Putování po mateřské škole          

 • Naše školka a okolí
 • Pravidla slušného chování
 • Emoce

                                     

2. Podzimní putování            

 • Neživá příroda (počasí, živly)
 •  Živá příroda (ovoce a zelenina, les, podzimní plody)

 

3. Zimní putování  

 • Advent
 • Zdraví a nemoc (počasí, oblečení, zdravá výživa, zimní sporty, lékař)
 • Masopust

 

4. Jarní putování        

 •  Jarní příroda (domácí zvířata, počasí, 1. jarní den, květiny)
 •  Velikonoce
 •  Řemesla, povolání
 • Čarodějnice

 

5. Letní a prázdninové putování       

 • Svátek matek, rodina
 • Putování po světě – doprava; vaření, jídlo a stolování; voda