Úplata za předškolní vzdělávání

Platba úplaty

Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci dítěte úplatu.

Úplata se neplatí za děti v posledním ročníku mateřské školy.

Výši úplaty stanovuje ředitelka školy podle pravidel stanovených zákonem a činí částku jedno dítě a měsíc.

Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a na období školního roku 2017/2018 stanovuje ředitelka MŠ Dobroměřice výši úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 450 Kč.

Předškoláci neplatí.

Školné musí být placeno včas v určeném termínu v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo převodem na účet. V obou případech musí být zaplaceno do 15. dne v měsíci.

Opakované nezaplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

 

Stravování

Ceny stravného

Ceny stravného

Doporučený finanční limit na nákup potravin dle Novely vyhlášky č. 107/2008 Sb., o školním stravování:

 

Věkové skupiny strávník                                            Finanční limity

Hlavní a doplňková jídla                                            Kč/den/strávník

 

 Strávníci do 6 let – celodenní 31 Kč; polodenní 25 Kč

                                                        

Přesnídávka      7,-                                                          6,-  -   9,-        

Oběd             18,-                                                        14,-  -  25,- 

Svačina           6,-                                                         6,-  -  9,-

 

Strávníci 7-10 let- celodenní 33 Kč; polodenní 27 Kč

 

Přesnídávka       7,-                                                       7,00 - 12,00

Oběd               20,-                                                     16,00 - 32,00

Svačina            6,-                                                        6,00 – 10,00

 

                 

Po celý den je zajištěn PITNÝ REŽIM. Cena nápojů je započítaná v ceně stravného.

Potraviny podle finančního normativu hradí zákonný zástupce.

 

Placení stravného a školného

 

1. Hotově v kanceláři hospodářky MŠ. Termíny plateb jsou vyvěšeny na nástěnce v chodbě MŠ, je to zpravidla každý druhý čtvrtek v měsíci. Výše platby je uvedena na vyvěšeném seznamu. Při ukončení docházky jsou přeplatky vráceny v hotovosti nebo na účet.

2. Platba bankovním převodem – nutno ohlásit hospodářce nebo ředitelce –číslo účtu MŠ je 1022958329/0800 a rovněž nahlásí číslo svého účtu, na který se budou vracet přeplatky stravného.

 

Pokud rodiče své dítě včas neodhlásí, jsou povinni tuto nahlášenou stravu zaplatit.

 

Stravné musí být placeno včas v určeném termínu v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo převodem na účet. V obou případech musí být zaplaceno do 15. dne v měsíci.  

Opakované nezaplacení stravného v termínu může být důvodem k ukončení docházky dítěte.