Informace pro rodiče

 

Provoz mateřské školy

- Provoz mateřské školy je od 6,00 do 16,30 hodin.

Uvedené časy jsou pro všechny závazné. Čas ukončení provozu je časem uzamčení školy, tzn. že rodiče jsou povinni do této doby opustit areál mateřské školy.

- Děti přicházejí do mateřské školy do 8,00 hod., v individuálních případech po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

- Odchod po obědě je možný v době mezi 12,00 hod. a 12,15 hod., odpolední odchod potom kdykoliv po 14,00 hod.

 

PROSÍME VÁS, DODRŽUJTE TYTO ČASY, jejich nedodržování organizačně narušuje výchovně vzdělávací proces!

 

- Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 6,45 hod., a to telefonicky (415 679 141, 606 794 349) nebo SMS zprávou (606 794 349). Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne osobně, telefonicky nebo SMS zprávou.

- Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu (prarodiče, sourozenci, známí) pro jeho přebírání a předávání. Vystavené písemné zmocnění podepsané zákonnými zástupci předají ředitelce MŠ.