Školní rok 2018/2019

Plán setkávání – šk. rok 2018/2019

 

Září 2018 - ADAPTACE S VYUŽITÍM NOVÝCH VÝCHOVNĚ – VZDĚLÁVACÍCH METOD

  • Představení projektu, výběr témat, adaptace dětí  a rodičů v mateřské škole

 

Říjen 2018 - PODPORA SOCIÁLNÍHO A EMOČNÍHO VÝVOJE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

  • Pyramida učení, vysvětlení základních pojmů, myšlenková mapa, popisný jazyk

 

 Listopad 2018 - STRATEGIE ŘÍZENÍ TŘÍDY

  • Budování vztahu s dětmi, pravidla třídyd a jejich tvoření společně s dětmi, respektování dětí

 

Prosinec 2018 - BUDOVÁNÍ POZITIVNÍHO VZTAHU S DĚTMI

  • Vytváření klimatu sociální pohody ve třídě, vztahová a funkční komunikace s dětmi, konstruktivní řešení problémů

 

Leden 2019 - AGRESIVITA A ZVLÁDÁNÍ VZTEKU U DĚTÍ

  • Sebeovládání a agresivita dětí i dospělých, techniky zvládání vzteku a nácvik uklidnění se

 

 Únor 2019 - PROAKTIVNÍ STRATEGIE PRÁCE S NEVHODNÝM A RUŠIVÝM CHOVÁNÍM DĚTÍ

  • Proaktivní přístup učitele, podpora pozitivního chování, „přehlížení“ nevhodného chování

 

 Březen 2019 - ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ MEZI DĚTMI

  • Vedení dětí k řešení konfliktů, mediace sporu, nácvik řešení problémů, seznámení s metodou FLIP IT

 

 Duben 2019 - VEDENÍ K SAMOSTATNÉMU ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ MEZI DĚTMI

  • Vedení dětí k řešení konfliktů, mediace sporu, nácvik řešení problémů

 

 Květen 2019 - BUDOVÁNÍ VZTAHU A KOMUNIKACE S RODIČI

  • Hlavní překážky spolupráce MŠ a rodičů, navazování pozitivních vztahů s rodiči

 

 Červen 2019 - INKLUZIVNÍ PŘÍSTUP K DĚTEM ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉHO A

KULTURNĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ

  • Komunikace a spolupráce s dětmi ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a jejich rodiči, vlastní zkušenosti s těmito dětmi, závěrečná reflexe