Evaluace

Školní rok 2017/2018
 
V tomto školním roce v našem centru kolegiální podpory bylo vzděláváno a sdílelo zkušenosti 16 pedagogických pracovníků z naší mateřské školy, ze ZŠ a MŠ Bítozeves, MŠ Kaštánek v Jirkově, MŠ Sluníčko v Ústí nad Labem, ZŠ a MŠ Kpt. O. Jaroše Louny, ZŠ a MŠ Petrovice. Během školního roku proběhlo 10 setkání, při kterých se účastnice seznamovaly s metodikou "Dobrý začátek", jejíž postupy začaly zavádět do své praxe. Podle jejich ohlasů bylo zřejmé, že i malá změna v přístupu k dětem má velké pozitivní dopady na klima ve třídě. Právě klima ve třídě a vzájmené vzahy mezi dětmi a pedagogy bylo v tomto školním roce u dvou z výše uvedených škol kladně hodnoceno při inspekci České školní inspekce. Některé z pravidelných účastnic setkání vyjely v březnu na týdenní stáž do Walesu, kde jim metodiku "Dobrý začátek" představovala prof. Judy Hutchings na Bangorké univerzitě. Jiné účastnice měly možnost dvoudenního školení mentoringu v Praze. Celé setkávání hodnotíme jako velice přínosné pro nás i pro ostatní mateřské školy.