Centrum kolegiální podpory "Dobrý začátek"

 

Název projektu:

 

Centra kolegiální podpory v metodice socio-emočního rozvoje předškolních dětí „Dobrý začátek

 

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000506

 

Termín realizace: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021

Seznam prozatím zapojených organizací:

 • MŠ Mozaika Jihlava (Kraj Vysočina) 

https://msmozaikaji.cz/

 • Mateřská škola Dobroměřice (Ústecký kraj) 

 https://skolka-dobromerice.webnode.cz/

 • Mateřská škola Brno, Měříčkova 46 (Jihomoravský kraj)  

https://msmerickova.webnode.cz/

 • A dále každý rok další 3 MŠ v dalších krajích ČR, celkem tedy 12 MŠ.

 

Cílem projektu je vybudování 12 center kolegiální podpory a vzájemného učení mateřských škol a pedagogů založeného na dlouhodobě ověřené inkluzivní metodice Dobrý začátek. Tj. 12 MŠ, které se během 4 let stanou regionálními centry kolegiální podpory v tématech:

a) Individualizace vzdělávání v MŠ (zvyšování teoretických znalostí práce s odlišností),

b) Práce s dvouletými dětmi,

c) Začleňování dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do MŠ.

 

Mezi hlavní témata odborných setkávání na regionální úrovni patří tyto tematické moduly:

 • Podpora sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku (2 až 6 let)
 • Budování vztahů s dětmi
 • Adaptační proces – adaptace dítěte a rodičů v MŠ
 • Budování vztahu a komunikace s rodiči
 • Dvouleté děti v MŠ
 • Pozitivní přístup k dítěti, pěstování žádoucích návyků v chování
 • Strategie řízení třídy: respekt a společná pravidla
 • Podpora spolupráce a vzájemnosti dětí
 • Chválení a odměňování (co, kdy a jak chválit; co nechválit, odměny)
 • Podpora kognitivních procesů a vedení dětí k poznávání a učení se, včetně podpory soustředění a vytrvalosti
 • Proaktivní strategie práce s nevhodným a rušivým chováním dětí – odstraňování nevhodných návyků v chování a nastavování vhodných vzorců chování
 • Sebeovládání a agresivita, zvládání vzteku a uklidnění se
 • Individualizace – chápání odlišností a normality, individuální potřeby, cíle, tempo dítěte a inkluzivní přístupy v třídním kolektivu
 • Inkluzivní přístup k dětem ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí
 • Řešení konfliktů mezi dětmi
 • Vedení k samostatnému řešení problémů dětmi

 

Centrum vytváří prostor pro odborný růst, sdílení zkušeností a diskuzi o uvedených tématech. Poskytuje zázemí pro rozvoj pedagogů v ověřené metodice pro předškolní vzdělávání, diskusi s odborníky a zkušenými pedagogy a vytváří dlouhodobou regionální platformu pro rozvoj a hlubší porozumění tématům individualizace, inkluze, práci s nevhodnými návyky v chování, pěstování klimatu sociální pohody ve třídě, podpory dětí s různými potřebami rozvoje a podpory samostatného učení a úspěchu, a jejich aplikaci pedagogy v praxi.

 

 

"Dobrý začátek"

Projekt: Centra kolegiální podpory v metodice socio-emočního rozvoje předškolních dětí "Dobrý začátek"

Reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000506

 

Od 1. 7. 2017 se naše mateřská škola nově zapojila do projektu budování

Center kolegiální podpory v oblasti socio-emočního rozvoje předškolních dětí založeném na implementaci metodiky „Dobrý začátek“ do praxe v mateřských školách.

 

Cílem projektu je vybudování 12 center kolegiální podpory a vzájemného učení mateřských škol a

pedagogů v tématech:

 

a) Individualizace vzdělávání v MŠ

b) Práce s dvouletými dětmi

c) Začleňování dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do MŠ  založených na dlouhodobě ověřené inkluzivní metodice „Dobrý začátek“.

 

Regionální centrum kolegiální podpory vytváří prostor pro odborný růst, sdílení zkušeností a diskuzi

o uvedených tématech.

Poskytuje zázemí pro rozvoj pedagogů v ověřené metodice pro předškolní vzdělávání „Dobrý

začátek“, diskusi s odborníky a zkušenými pedagogy a vytváří dlouhodobou regionální platformu pro rozvoj a hlubší porozumění tématům individualizace, inkluze, práci s nevhodnými návyky v chování, pěstování klimatu sociální pohody ve třídě, podpory dětí s různými potřebami rozvoje a podpory samostatného učení a úspěchu, a jejich aplikaci pedagogy v praxi. Organizuje pravidelná měsíční odborná setkání pedagogů a umožňuje sdílení dobré praxe a náslechy ve třídách.

 

Do projektu jsou v prvním roce zapojeny první tři mateřské školy ze třech různých krajů v ČR.

 

Jedná se o:  MŠ Dobroměřice (Ústecký kraj),

                      MŠ Mozaika Jihlava (kraj Vysočina)

                      MŠ Měřičkova Brno (Jihomoravský kraj).

 

 V každém následujícím roce se připojí další tři MŠ. Projekt směřuje k tomu, aby se postupně centrum a jeho experti stali nositeli a lektory metodiky ve svém regionu, do 4 let tedy vznikne 12 center v různých krajích ČR.

 

 

Termín realizace: 

1.7. 2017 -  30.6. 2021                Více zde: https://msmerickova.webnode.cz/projekty/dobry-zacatek/

 

"Dobrý začátek"

Projekt: Centra kolegiální podpory v metodice socio-emočního rozvoje předškolních dětí "Dobrý začátek"

Reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000506

 

Od 1. 7. 2017 se naše mateřská škola nově zapojila do projektu budování

Center kolegiální podpory v oblasti socio-emočního rozvoje předškolních dětí založeném na implementaci metodiky „Dobrý začátek“ do praxe v mateřských školách.

 

Cílem projektu je vybudování 12 center kolegiální podpory a vzájemného učení mateřských škol a

pedagogů v tématech:

 

a) Individualizace vzdělávání v MŠ

b) Práce s dvouletými dětmi

c) Začleňování dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do MŠ  založených na dlouhodobě ověřené inkluzivní metodice „Dobrý začátek“.

 

Regionální centrum kolegiální podpory vytváří prostor pro odborný růst, sdílení zkušeností a diskuzi

o uvedených tématech.

Poskytuje zázemí pro rozvoj pedagogů v ověřené metodice pro předškolní vzdělávání „Dobrý

začátek“, diskusi s odborníky a zkušenými pedagogy a vytváří dlouhodobou regionální platformu pro rozvoj a hlubší porozumění tématům individualizace, inkluze, práci s nevhodnými návyky v chování, pěstování klimatu sociální pohody ve třídě, podpory dětí s různými potřebami rozvoje a podpory samostatného učení a úspěchu, a jejich aplikaci pedagogy v praxi. Organizuje pravidelná měsíční odborná setkání pedagogů a umožňuje sdílení dobré praxe a náslechy ve třídách.

 

Do projektu jsou v prvním roce zapojeny první tři mateřské školy ze třech různých krajů v ČR.

 

Jedná se o:  MŠ Dobroměřice (Ústecký kraj),

                      MŠ Mozaika Jihlava (kraj Vysočina)

                      MŠ Měřičkova Brno (Jihomoravský kraj).

 

 V každém následujícím roce se připojí další tři MŠ. Projekt směřuje k tomu, aby se postupně centrum a jeho experti stali nositeli a lektory metodiky ve svém regionu, do 4 let tedy vznikne 12 center v různých krajích ČR.

 

 

Termín realizace: 

1.7. 2017 -  30.6. 2021                Více zde: https://msmerickova.webnode.cz/projekty/dobry-zacatek/